Bostäder efter kanoner på Vapnöfältet?

När Halmstads garnison lämnar det militära övningsfältet norr om Vapnö om två år öppnas nya möjligheter för ägaren Halmstads kommun att använda marken.

Ännu finns det inga beslut om vad man ska göra.

Men kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Bengt Ekberg, kan tänka sig bostäder som knyter ihop Kärleken och Holm. Efter nedläggningen behövs också plats för  en ny infartsled till Söndrums industriområde.