70 nya lägenheter i Norrköping

70 nya hyreslägenheter ska byggas mitt i centrala Norrköping intill Motala Ström med rimliga hyror och med inflytande för såväl byggnadsarbetare som hyresgäster.
Den ovanliga satsning i tider när få hyreshus byggs har Socialdemokraterna, Byggnads och Hyresgästföreningen tagit initiativet till. Fastighetsbolaget Duvkullen från Linköping bygger. Byggnadsarbetarna räknar med att påverka material och arbetsmiljö, en referensgrupp från hyresgästföreningen lämnar synpunkter på lägenheterna. Båda grupperna ska vara med redan på planeringsstadiet. Hösten 2003 blir det byggstart, inflyttning något år senare.