Fiskestöd stoppas

Nu stoppas stödet från EU:s fiskefond och svenska staten till att bygga nya fiskefartyg som är 18 meter eller längre i Västerhavet och södra Östersjön.
Fångstkapaciteten ska minskas och enligt Fiskeriverket är beslutet en konsekvens av det minskade fiskebeståndet. För båtar mindre än 18 meter ges fortsatt stöd för både nybyggnation och modernisering - och det för att det småskaliga fisket ska stärkas.