Anställda på Uppsala universitet bryter mot representationsregler

En ny revision på Uppsala universitet visar att universitetets anställda ofta bryter mot reglerna för representation. Trots att reglerna tydligt säger att fakturor för middagar ska innehålla deltagarförteckning och syfte med representationen är det ofta som det saknas. Syfte saknas i 45 procent av dom granskade fakturorna och deltagarförteckning i 40 procent

Granskningen gäller representationen under fem månader förra året, och internrevisionen har också funnit andra brister. En chef har attesterat, alltså godkänt, sina egna fakturor, något som ska göras av en överordnad i organisationen.

- Det handlade om ett par luncher av anspråklös karaktär, det säger Thomas Davidsson chef för internrevisionen på Uppsala Universitet

Revisorerna har också invänt mot att rektorns representation attesterats av universitetsdirektören, som är underordnad rektorn. Efter revisorernas påpekande har rektorns representationsfakturor i stället börjat attesteras av universitetsstyrelsens ordförande.

Som en följd av dom brister som revisorerna hittat kommer nu påminnelser om dom regler som gäller att gå ut till universitetets anställda, som alla är skyldiga att hålla reda på vad som gäller