Kronoberg

Flera läkare behöver hjälp med språket

1:31 min

Varje år rekryteras cirka fem utländska läkare till sjukvården i Kronoberg. Men det är inte alltid som språkutbildningen de fått räcker till. Varje år måste Region Kronoberg, tidigare landstinget, erbjuda kompletterade språkutbildning till två eller tre av de utländska läkarna efter att ha fått signaler om att de inte klarar språket tillräckligt bra.

– Den medicinska utbildningen och kompetensen är det inget fel, utan när det brister så är det ju språket det gäller, säger Carl Krekola som är HR-strateg på Region Kronoberg.

Problemen i kommunikationen tillhör de vanligaste klagomålen på vården, och i vissa fall handlar det helt enkelt om bristande språkkunskaper. Christina Gutierrez Malmbom som vi tidigare rapporterat om blev missförstådd av rad läkare - några hade problem med språket.

Varje år rekryteras cirka fem läkare från utlandet till sjukvården i Kronoberg, och får då mellan fyra och sex månaders utbildning i svenska. Det finns inga formella krav hur väl en utländsk läkare ska tala och förstå svenska. Varje landsting eller region ställer sina egna krav, och det finns dem som ställer högre krav än man gör i Kronoberg.

För alla läkare är inte den utbildning de har fått tillräcklig. Efter att de börjat jobba är det varje år två eller tre läkare som visar sig inte ha tillräckliga kunskaper i svenska.

I Region Kronoberg löser man det genom att erbjuda läkaren kompletterande språkutbildning.

– Det är ju egentligen vårt ansvar som arbetsgivare att se till att vederbörande kan språket tillräckligt för att göra ett fullgott jobb på en klinik eller på en vårdcentral, säger Carl Krekola.