Svensk DNA-forskare prisad

Svenske DNA-forskaren Svante Pääbo har fått ett prestigefyllt schweiziskt forskningspris.

Svante Pääbo är bland annat känd för sina insatser med att bestämma fossilt DNA från neanderthalmänniskan. Han förestår Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i tyska Leipzig, och får med Louis Jeantet-priset 75 000 euro i sin egen ficka, och 400 000 euro till fortsatt forskning.