Decemberstormar gav rekordmycket friskt saltvatten i Östersjön

1:30 min

Inte sen 1951 har så mycket syrerikt vatten strömmat in i Östersjön. Det är bra för torsken, enligt Anders Nissling vid forskningsstationen i Ar på Gotland. Men det kan också ge ökad algblomning.

– Det är ju väldigt spännande att få ett så här stort saltvatteninflöde, det senaste av betydelse var 2003, säger Anders Nissling vid forskningsstationen i Ar på norra Gotland.

Det salta och syrerika vattnet gör att torskens lek kan lyckas bättre på djupet i Östersjön, och Anders Nissling tror att det också för med sig plankton som torskynglen kan äta.

Men att det kommer ned mycket nytt vatten på djupet gör också att näringsämnet fosfor rörs upp till ytan, och då ökar algblomningen för blå-gröna alger.