Nya pengar till lokala vattenvårdsprojekt

Nu är det dags att söka pengar till lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-bidrag. Det kan handla om att ta fram och genomföra planer som minskar mängden fosfor eller kväve i havet.

Man kan också söka LOVA-bidrag till projekt som minska spridningen av gifter från bottenfärg på fritidsbåtar. Eller så kan man få bidrag för att följa upp och utvärdera den typen av projekt.

Varje år delas 75 miljoner kronor ut i hela landet till Lokala vattenvårdsprojekt för Östersjön eller Västerhavet, det skriver länsstyrelsen i Gotlands län på sin hemsida.

Tidigare LOVA projekt på Gotland har mest handlat om om släktäkt. Men det har också installerats en toalettömningsstation vid Lauters på Fårö, genomförs agskörd på Nygårdsmyr och arbete med gäddfabriker runt ön.

Även Region Gotland har med hjälp av LOVA pengar förbättrat vattenmiljön i Österjön genom att installera mottagningsstationer för avlopp i sina gästhamnar för fritidsbåtar runt om på ön. I Visby tar hamnen sedan länge även emot avlopp från större fartyg.