Läkare anmälde sig själv

En läkare på en vårdcentral i mellersta länet har anmält sig själv till Socialstyrelsen. Anledningen är att läkaren inte hunnit fylla i patientjournaler under en längre tid.
Av sin chef fick läkaren i uppdrag att skriva ifatt de missade journalerna under en veckas tid, men läkaren orkade inte med arbetsbördan utan sjukskrev sig och anmälde samtidigt sig själv till Socialstyrelsen. Det skriver Oskarshamnstidningen.