Strid om världens sista smittkoppsvirus

Smittkoppor räknas som en av historiens värsta farsoter. Nu har en forskarstrid blossat upp kring världens sista smittkoppsvirus. Ett forskarlag vill genförändra viruset.

Smittkoppor är den första sjukdom som blivit officellt förklarad som utrotad av världshälsosorganisationen WHO, och massvaccinationerna på 1960-och 70-talen världen över betraktas som en av deras mest framgångsriska kampanjer.

Virusstammar behölls

1979 förklarades sjukdomen utplånad, men bland annat av politiska skäl så behölls två stammar av viruset, på laboratorier i USA och Ryssland.

Sedan dess har det stridits om vad som är vettigast från säkerhetssynpunkt - att förstöra allt smittkoppsvirus för att undvika att det kommer i orätta händer, eller att behålla det så att man snabbt kan få fram vaccin om en ny epidemi ändå skulle inträffa.

Vill genförändra viruset

Nu vill forskare få tillåtelse att genmodifiera smittkoppsviruset med syfte att forska kring ny medicin, och det har satt fart på debatten. En internationell kampanj riktas nu mot WHO:s möte i slutet på maj där beslut ska fattas om förslaget att genförändra smittkoppsviruset.

Det är orimligt att tillåta forskarna att genomföra genetiska experiment på ett så extremt farligt virus, menar kritikerna som i stället kräver att man så fort som möjligt bestämmer ett datum för total utsläckning, en gång för alla.

Kluven forskarvärld

Forskarvärlden är kluven i frågan. Riskerna för sabotage och olyckor ställs mot fördelen av att ha tillgång till virus om olyckan ändå skulle vara framme. Till saken hör att just en laboratorieolycka orsakade västvärldens sista smittkoppsfall 1978 i England.