Västerbottens län

Sköterskebrist gör att operationsköerna växer

Bristen på sjuksköterskor på Norrlands universitetssjukhus gör att de långa köerna till canceroperationer kommer att bli ännu längre.

Kirurgcentrums verksamhetschef Torbjörn Myrnäs säger till Västerbottens-Kuriren att vårdplatserna på kirurgcentrum kommer att minskas rejält fram till i mars. Man kommer att stänga i stort sett en hel avdelning med 20 platser, och dessutom en femdygnsavdelning.

Enligt Torbjörn Myrnäs kommer en del patienter att bli opererade på andra sjukhus, och de med godartade sjukdomar kommer att få längre väntetider.