Gäng tar över skrotbranschen

1:35 min

Kriminella gäng kontrollerar allt mer av skrotbranschen. Det menar polisen i Uppsala som misstänker att den illegala handeln med bland annat miljöfarligt avfall ökar.

– Det blir bara större och större. Ju mer information man får inom det här område är det som att det bara växer och växer, säger Johan Boström, polisinspektör vid Uppsalapolisen.

Förutom att polisen vid razzior mot skrotfirmor under hösten upptäckt misstänkta narkotikabrott och funnit personer som uppehåller sig illegalt i landet så har misstankarna alltså stärkts om att handel med miljöfarligt avfall sker alltmer organiserat av kriminella gäng. Handel med vad som kan verka rätt perifert, som exempelvis stoppningen i stolar från gamla bilar som ska skrotas, men som bara försvinner.

– Vi har fått indikationer på att det inte kommer fram överallt till destruktion och vi vet inte riktigt var det hamnar någonstans, säger Johan Boström.

Hur mycket den illegala handeln med miljöfarligt avfall kan omsätta i Sverige är svårt att uppskatta. Men ju mer resurser polisen och myndigheterna satsar på att komma åt den desto tydligare blir omfattningen. En omfattning som i Europa omsätter miljardbelopp, säger Johan Boström.

– Det ökar det här och kriminellla organisationer försöker ju hitta vad de kan tjäna pengar på.

Med storleken på beloppen kommer också annan brottslighet, som dödshot mot personal vid återvinningsanläggningar.

– Det finns ju folk som har blivit hotade till livet för att de försökt hindra de här organisationerna från att ta sig in på olika ställen. Till exempel vid återvinningsanläggningar finns många anmälningar uppåt i landet där dom har tagit sig in och hotat personal. Så att det är mycket pengar att tjäna i det här, säger Johan Boström.