Säkerhet

Nya motorsågsregler ställer till det för räddningstjänsten

De nya motorsågsbestämmelserna som säger att alla som ska jobba med motorsågar nu måste ha ett särskilt motorsågskörkort, ställer till det för räddningstjänsten, skriver Länstidningen.

– Det här är en byråkratisk fadäs. Motorsågarna är en viktig del i vår utrustning, men nu har jag plockat ur dem ur fordonen, säger Jörgen Nyqvist, räddningsledare på brandstationen i Krokom.

Nu väntar flera stationer på att medarbetarna ska få gå en ny utbildning i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regi.

Men fram till dess är det användningsförbud på motorsågarna. Om de används utan körkort beläggs stationen med en sanktionsavgift.