Vårlekande strömming minskar

Det är stora problem med tillgången på vårlekande strömming från Uppland och längs med Norrlandskusten ända upp till Bottenviken. Det rapporterar Sveriges Radio Uppland.

Det var förra våren som Fiskeriverket började få in larm från flera yrkesfiskare i Uppland. Det är dåligt med vårlekande stömming och den viktiga vårlekperioden har flyttats fram. Den bästa fångstperioden brukar normalt vara i april-maj, men nu har den förskjutits till maj-juni i stället.

Konkurrens mellan fiskare

Orsakerna till det här kan vara flera, säger Teija Aho på Fiskeriverket.

- Det finns konkurrens mellan olika fiskargrupper. Det finns svenska och finska trålare som fiskar jättemycket strömming, säger Teija Aho. Sen kan det också vara så att strömmingen har ändrat sitt beteende.

Prover ska tas

Fiskeriverket drar nu igång ett projekt där de ska titta närmare på den fångstdata man har, ta prover från fisken och så ska verket göra ekolodningar och räkna mängden strömmingslarver för att se om varmvattenutsläppen från kärnkraftverket i Forsmark kan ha några effekter på strömmingsbeståndet.