Kalkning ger goda effekter på Sörmlands sjöar

Kalkning av sjöar har god effekt på längre sikt. Det hävdar länsstyrelsen efter en undersökning av sjöar i Sörmland i våras.

Djurlivet i tio kalkade sjöars botten undersöktes då och i alla hittades arter som är försurningskänsliga.

Det tar man som intäkt för att kalkningen haft positiv effekt på sjöarna.

En särskild märlkräfta som 2011 bara fanns i en sjö fanns nu i fyra sjöar. Arter känsliga för föroreningar hittades dock bara i två sjöar.