Blekinge ett av få landsting med ljusterapi

1:27 min

Blekinge är ett av få landsting i Sverige som använder ljusterapi som behandling mot depression.

Idag är det bara sju av 21 landsting i Sverige där vårdcentraler erbjuder terapiformen och det är omdiskuterat om ljusterapin verkligen hjälper.

– Jag ser effekten att man känner att man får mer energi, känner sig piggare och orkar lite mer. Det motar bort den här segheten som finns i kroppen under höst och vinter, säger Karin Jönsson som är psykiatrisjuksköterska i Karlskrona.

I ljusterapirummet är allt vitt. Stolar, väggar, golv, tak, bord, allt är vitt och ljust. Tanken med behandlingen är att det starka dagsljuset ska mota bort sömnhormonet melatonin och patienten ska då bli piggare.

Behandlingen pågår två timmar om dagen i tio dagar och under behandlingen sitter patienterna i rummet och får göra vad de vill så länge de inte somnar. De flesta patienterna tycker att terapin ger effekt, berättar Karin Jönsson.

Men många landsting har lagt ner behandlingen och Karin Jönsson tror att det kan bero på att det faktiskt inte finns någon forskning som visar att behandlingen ger resultat.

– Det är dåligt forskat på om ljusbehandling har effekt vid depression. Man kan inte säga om det har god effekt men man kan inte heller säga att det inte har effekt och har man inte de svaren så kanske man väljer bort det eftersom att det tar tid och resurser, säger hon.