Hund på rummet testas på barnsjukhus

1:58 min

Kan en hund få sjuka barn att bli gladare och mindre stressade i sjukhusmiljön? Ja, det vill man ta reda på i en studie som nu påbörjas på barnavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Femtio barn ska få tillfälle att leka eller bara tillbringa tid tillsammans med en hund, under sin sjukhusvistelse medan man mäter olika stressparametrar. Ann Edner är överläkare vid barnsjukhuset och ansvarig för studien.

– Omvårdnadsstudier och fallbeskrivningar har visat är att man har ett större välbefinnande, känner mindre smärta, kanske behöver mindre läkemedel och blir gladare. Och blir man gladare blir livet lite lättare.

Tidigare studier har visat att kroppens må bra-hormonet oxytocin, går på högvarv när vi befinner oss i närheten av djur. Hormonet gör att vi känner oss lugna och trygga. Det är den effekten man utnyttjar med hjälp av en vårdhund, på sjukhus eller inom till exempel äldreomsorgen.

Men nu tar akademiska sjukhuset i Uppsala vårdhunden, och forskningen, ett steg längre, och ger patienterna på barnavdelningen möjlighet att få ha en hund på rummet. Samtidigt vill man passa på att vetenskapligt beskriva effekterna av hundens närvaro, i en stor studie på barn och hund i sjukhusmiljö.

– Vill vill mäta effekter av hundens närvaro. Det kommer vi att göra genom att undersöka 50 studiepatienter i vanlig lek och i lek med hund. Under leken mäter vi med sofistikerade metoder hur hjärtat varierar sin frekvens, hudens elektriska fortledningsförmåga och hormonen oxytocin och kortisol.

Alla de parametrar man mäter reflekterar alltså på olika vis barnens lugn respektive oro. Och faller forskningen väl ut, hoppas Ann Edner att fler sjukhus skaffar vårdhund.

–Vi hoppas att det kommer leda fram till att hund blir en accepterad komplementär behandling, precis som clowner, lekterapi och musikterapi.