Krav på ny psoriasisvård

Svenska psoriasisförbundet vill driva patientkooperativ psoriasisvård i Nyköping i samarbete med Landstinget.
Psoriasisförbundet vill att Sörmlands landsting ska stå för lokalerna. Förbundet beräknar att vårdbehovet i södra Sörmland är 4000 behandlingar per år. Det gäller till exempel ljusbehandling och medicinska bad. Patientkooperativ vård drivs idag inom Stockholms läns landsting. Mellan två och tre procent av befolkningen lider av hudsjukdomen psoriasis och var fjärde patient behöver regelbunden vård, enligt Svenska psoriasisförbundet.