Svagt intresse för arabisk lärarutbildning

Bara 17 personer har sökt till den lärarutbildning med arabiska som huvudämne som lärarhögskolan i Malmö vill starta från och med i höst.

Göran Levin, som är utbildningschef på lärarhögskolan, tycker ändå att det är ganska bra ansökningssiffror för att vara en helt ny utbildning.

– Det är nätundervisning, så vi behöver inte ha några hela klasser för att göra det ekonomiskt möjligt, så det ser lovande ut. Vi hade väl räknat med 20-25 studenter. Vi ser att behovet finns, men vi har varit osäkra på rekryteringsantalet, säger Göran Levin.

Arabiska är ett av de största invandrarspråken i Sverige, och behovet av lärare som kan undervisa i arabiska  på grundskole- och gymnasienivå beräknas öka under de närmaste åren.

För att studenter från hela Sverige ska ha möjlighet att gå utbildningen, så sker de första två åren på distans. Beslut om huruvida lärarutbildningen i arabiska verkligen blir av, tas inom några veckor. Om den får klartecken och det fortfarande finns lediga platser, så fortsätter antagningen under sommaren.