Clas Thor vann upphovsrättsstrid

Örebroförfattaren och journalisten Clas Thor har tillsammans med flera andra författare vunnit en upphovsrättstrid. Det handlar om artiklar som utan författarnas tillstånd publicerats i databasen mediearkivet.
För Clas Thor handlar det om artiklar som han hade skrivit för Nerikes Allehandla, som sen publicerades på databasens hemsida. Nerikes Allehandas ansvarige utgivare Krister Linnér är inte överraskad över domen, och säger att tidningen kommer att följa den.