Regeringen vill att förskoleklassen ska bli obligatorisk

Samtidigt som regeringen ska anta nya läroplaner för fritidshem och förskoleklassen, vill regeringen också utreda om förskoleklassen kan bli obligatorisk.

Alliansen har tidigare startat en utredning om tioårig grundskola, där förskoleklassen görs obligatorisk som en 1:a klass.

Regeringen tycker också att det är en bra idé att förskoleklassen görs obligatorisk för sexåringar.

Men regeringen avvisar alliansens tanke att göra förskoleklassen till klass 1. Den vill istället att klassen ska präglas av en lekfull pedagogik och blir mer som en brygga mellan förskolan och skolan.
Regeringen har ändrat i alliansens utredningsdirektiv bland annat så att förskollärare även i framtiden ska kunna undervisa i förskoleklasser.