Stenföretag varslar

Åtta personer kan behöva sluta på företaget Ölandssten i Sandvik.
Ölandssten arbetar med tillverkning och montering av förädlad kalksten. Men konkurrens från andra företag har medfört lägre priser för Ölandsstens produkter och nu satsar dom istället på en ny golvprodukt riktad till privatpersoner. Samtidigt upphör företagets monteringsavdelning. Förhandlingar med facket har inletts om de åtta personer som berörs av förändringarna på Ölandssten.