Musiktidningen Sonic utan stöd inför 2015

Efter het debatt blev stödet till kulturtidskrifterna kvar. Och nu är det klart vilka som får stöd – och vilka som blir utan.

Sammanlagt fördelas 19 miljoner kronor i produktionsstöd till 80 kulturtidskrifter. I ett pressmeddelande från Kulturrådet fastslås att tretton av de åttio kulturtidskrifter som får stöd är digitala. För de digitala tidskrifterna utgör stödet utan undantag en betydande del av intäkterna vilket tydliggör de ekonomiska svårigheterna med digital publicering.

Sju tidskrifter är helt eller delvis på annat språk än svenska och sex tidskrifter behandlar nationella minoriteters språk och kultur.

Nio tidskrifter som inte fick stöd förra året finns med i årets fördelning, däribland den nystartade danstidningen Swing.

En av tidningarna som blev utan stöd 2015 är musiktidningen Sonic. Kulturnyheterna i SVT rapporterar att Sonic-redaktionen ställer sig frågande till varför de inte längre får stöd. På Twitter undrar de ifall bedömningen sett annorlunda ut om de gjort ett sämre resultat ekonomiskt. En fråga som Kulturnyheterna bollar vidare till Kulturrådet:

– Vi tittar på behovet. Jag vill inte säga något om det specifika fallet kring Sonic men det handlar om ett begränsat antal pengar och vi måste göra hårda prioriteringar, säger Jan Kärrö. handläggare på Kulturrådet.

Länk till hela listan av beviljade bidrag från Kulturrådet hittar ni här.