Ferielöner under LO-gräns

I stort sett alla kommuner i Sörmland lägger sig i år under LO:s rekommendationer för hur mycket ungdomar med feriepraktik ska tjäna. Men det har blivit bättre jämfört med tidigare.
- Från det vi började att granska det här har kommunerna aldrig tidigare legat så nära våra rekommendationer, säger Kristina Lanzt, ombud för LO Sörmland. En skälig ersättning enligt LO i Sörmland är 48 kr i timmen plus semesterersättning för ungdomar med feriepraktik. Men enligt uppgifter till Sveriges Radio Sörmland är det bara Oxelösund och Vingåker som följer den rekommendationen. Resterande kommuner lägger sig lägre. Men kommunerna bryter inte mot någon lag för att de erbjuder lägre löner, men LO nöjer sig inte för det utan håller fast vid sina krav. - Det ska vara en skälig lön eller ersättning, säger Lo:s ombud Kristina Lanzt. Strängnäsungdomar får 45 kronor i år. Ordföranden i Kommunalarbetareförbundet i Strängnäs, Gunbritt Fransson, säger att facket inte lyckats i förhandlingarna med arbetsgivaren Strängnäs kommun. - Vi lyckades inte nå längre, men vi ligger inte lika lågt som för några år sedan. Alla kommuner i länet har inte diskuterat lönerna med Kommunalarbetareförbundet. Enligt LO-ombudet, Kristina Lantz, ska arbetsgivaren underrätta facket och disskutera lönerna med facket, men det har alla kommuner inte gjort, hävdar hon.