Länet kan få nytt namn

Länsstyrelsen och representanter för näringslivet i Västernorrland vill byta namn på länet. Det framkom på fredagen vid en presskonferens där en ny vision för länet, Vision 2005 presenterades.
Även invånarna i länet ska få vara med och bestämma om vi vill ha något namnbyte och vad det i så fall blir. Nästa måndag skickas en bilaga ut tillsammans med alla länets dagstidningar, där vision 2005 presenteras och där Västernorrlänningarna inbjuds att delta i diskussionen om ett eventuellt namnbyte.