Ny ridutbildning på Strömsholm

Ridskolan i Strömsholm satsar på att starta en internationell ridutbildning, som ska kunna ta emot elever från hösten 2003.
Det står klart sedan ridskolan i veckan beviljades en halv miljon kronor i stöd från EU mål 2 norra. Dessutom får ridskolan 600 000 kronor från nationella stiftelsen för hästhållningens främjande, 100 000 från länsstyrelsen och dessutom satsar ridskolan 100 000.