Tillgänglig till och med 20 mars 2015

Torgny Lindgren läser sin roman Klingsor

När Klingsor i sin ungdom hittar ett supglas på en stubbe i Västerbottens inland blir han i ett slag konstnär. Glaset har under årtiondena rätat på sig trots att det är placerat på en snedsågad stubbe.
Den plötslig insikten om att den döda materian i själva verket inte är död, förvandlar honom.

Du kan ladda ner alla delarna fram till och med den 20 mars 2015.