BORÅS

Ökad spelreklam oroar missbruksvården

1:20 min

Under förra året ökade spelreklamen kraftigt, särskilt i TV. Lisa Lidroth arbetar med spelmissbruk, och tror reklamen kan göra det svårare för folk att "bli rena".

 – När man kämpar med att bli spelfri så är reklam något som triggar sug efter att spela, och som också kan leda till ett återfall. Många beskriver reklam som en trigger, säger socionomen Lisa Lidroth på Yxhammarmottagningen i Borås.

Enligt siffror från TNS-Sifo, som Ekot nyligen publicerade, så har spelreklamen ökat med mer än 75 procent under förra året. I TV-mediet med så mycket som 90 procent.

Även om Lisa Lidroth inte tror att reklamen är en inkörsport till spelmissbruk, så menar hon att den gör den det svårare för personer som är redan är i ett missbruk att tillfriskna.

– De beskriver att det ökar lockelsen. Reklamen spelar ju an på känslor och ger en väldigt skev bild av möjligheten till att vinna och det som är positivt med spel. Och väldigt lite av de negativa sidorna med spel visas ju.

Antalet personer som behandlas för spelmissbruk på Yxhammarmottagningen har legat ganska jämt kring 20 personer de senaste åren. Förra året behandlades 25 personer för spelmissbruk.

– Jag tror ju att allt för få söker hjälp och det är väldigt synd, för det finns väldigt goda möjligheter att ta sig ur de här problemen.