Canada förebild för sjukvård

Moderaterna vill införa en Canadensisk modell inom sjukvården i regionen. I en motion till regionfullmäktige efterlyser moderaterna att fler frivilliga ska hjälpa till i vården. Dom hänvisar till hur situationen ser ut i Canada där 30% av befolkningen arbetar som volontärer på ett eller annat sätt. På dom större sjukhusen i Canada jobbar frivilligorganisationer. Sådana önskar moderaterna även se i Västra Götaland.