Äldreboendet Kullen avvecklas

Äldreboendet Kullen i Ulricehamn ska avvecklas. Kullen ska istället göras om till seniorboende med vanliga lägenheter som är anpassade för äldre.
Vård och omsorgsnämnden i Ulricehamn ser att behovet av tyngre vård på serveicehus kommer bli mindre framöver. Därför vill man på sikt avveckla Kullens servicehus. I väntan på ett definitivt beslut har man infört stopp för gamla och sjuka att tas in på Kullen. De som redan bor på Kullen kommer inte behöva flytta, säger vård och omsogsnämndens ordförande Lars Borg