Arbetsförmedlingen: Här finns framtidens jobb

1:21 min

Arbetsförmedlingen spår att antalet personer med jobb kommer att öka med 46 000 personer under 2015, det framgår av en årlig rapport som presenteras nu på förmiddagen.

Grafik: Jobben som är lättast att få

Utvecklingen är i linje med förra året, men enligt Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, har fördelningen av jobben ändrats.

– Vi ser i högre utsträckning nu tjänsteyrken som de som växer starkt. På arbetsmarknaden växer inte minst tjänsteyrkena inom det offentliga området, säger Håkan Gustavsson.

Den nya utvecklingen gör att Arbetsförmedlingen idag trycker på att högstadielever bör välja gymnasieprogrammet vård och omsorg, men också fordon, industriteknik och bygg. Men enligt Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd på Skolverket, ska gymnasievalet fortfarande präglas av lust

– Det är klart att skolan ska vara tydlig med hur arbetsmarknaden ser ut, vilka krav som ställs och var de flesta jobben finns. Jag tror att de allra flesta elever är kloka, de gör ett val i förhållande till sina egna styrkor och intressen. Och väger in hur arbetsmarknaden ser ut, säger Mikaela Zelmerlööw.

Men oavsett vad eleverna väljer finns det en faktor som är överordad alla andra

– Det allra viktigaste är att man fullföljer sin utbildning. Där har du den riktigt tydliga vattendelaren mellan goda möjligheter att hitta jobb och en längre väg till arbete, säger Håkan Gustavsson.

Yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst brist på sökande (minst konkurrens om jobben) under 2015

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Sjuksköterskor inom akutsjukvård

Läkare

Mjukvaru- och systemutvecklare

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Specialpedagoger

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi

Civilingenjörer, elkraft

IT-arkitekter

VVS-ingenjörer

Operationssjuksköterskor

Distriktssköterskor

Geriatriksjuksköterskor

Barnmorskor

Testare och testledare

Barnsjuksköterskor

Förskollärare

Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist på sökande (minst konkurrens om jobben) under 2015

Kockar

Murare

Byggnadsplåtslagare

Glasmästare

Lastbilsmekaniker

Isoleringsmontörer

Golvläggare

Installationselektriker

VVS-montörer

Bilmekaniker

Betongarbetare

Verktygsmakare

Bagare/konditorer

Anläggningsarbetare

Styr- och reglertekniker

Maskinreparatörer

Medicinska sekreterare

Distributionselektriker

Telefonförsäljare

Fastighetstekniker

Yrken och grupper med stor brist på sökande på 5 och 10 års sikt 

Eftergymnasial nivå 

Datayrken

Förskollärare och fritidspedagoger

Grundskollärare

Gymnasielärare i yrkesämnen

Läkare

Sjuksköterskor

Specialpedagoger

Tandläkare

Teknikyrken

Övriga utbildningsnivåer

Bilmekaniker

CNC-operatörer

Flertalet byggyrken

Lastbilsmekaniker

Tandsköterskor

Undersköterskor

Verkstadsmekaniker

LÄS HELA RAPPORTEN FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN HÄR