Statsvetare: Reaktionen inte oväntad

2:43 min

Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och socialdemokrat. Han tror inte att Israels agerande kommer att skapa någon debatt om erkännande av Palestina som stat inom socialdemokratin och han tror inte heller att det kommer att göra någon betydande skillnad för hur Sveriges kan verka i fredsprocessen mellan Israel och palestinierna.

– Det är klart att Sverige hellre hade sett att Israel hade velat värna de goda bilateral kontakterna med Sverige, än att låta Margot Wallström veta att hon inte är välkommen till Israel. Men vi ska komma ihåg att det svenska erkännandet av Palestina gjordes för att stärka den palestinska sidan i relation till Israel. Man ville förändra maktförhållandena till palestiniernas fördel och Israels nackdel och därför kommer den israeliska reaktionen inte som särskilt oväntad.

Kan den israeliska reaktionen påverka rollen som Sverige spelar i fredsprocessen?

– Sverige kan tänka sig att spela två roller. Det ena är att själv vara medlare mellan israeler och palestinierna och det är klart att en sådan roll blir ju inte möjlig om den ena parten inte har förtroende för Sverige och inte pratar med Sverige. Men vad jag tror var tanken med det svenska erkännandet av Palestina det var att spela en roll på den internationella scenen och att bidra till att fler EU-stater satte igång en process som skulle utmynna i ett erkännande av Palestina och där har den israeliska reaktionen inte lika stor betydelse.

Kommer det inte att spela någon roll för vår roll i EU:s utrikespolitik?

– Israel vill ju statuera exempel och varna de övriga EU-staterna för att erkänna Palestina och markera att de också kommer att hamna i det israeliska kylskåpet, men jag tror att missnöjet inom EU är så stark mot Israel att man inte låter Israels reaktion mot Sverige kommer att påverka om de ska erkänna Palestina eller inte.

Påverkar det relationerna till Palestina?

– Ja, det stärker relationen till palestinierna, för palestinierna har uppskattat det svenska erkännandet väldigt starkt och enligt principen - min fiendes fiende är min vän -  så kan jag tänka mig att palestinierna än mer välkomnar det svenska erkännandet om man från palestinsk sida noterar att det lett till försämrade relationerna mellan Sverige och Israel.

Här hemma i Sverige, inom Socialdemokraterna, kommer det föda någon diskussion inom partiet om det här erkännandet?

– Inte särskilt mycket. Partiet var ju rätt längre splittrat i en mer Israelvänlig-falang och en mer Palestinavänlig-falang, men då får man gå fler decennier tillbaka i tiden. I dag är uppslutningen kring den officiella socialdemokratiska linjen väldigt stark och man vet att den leder då och då till konfrontationer på det diplomatiska planet till konfrontationer med israel och jag tror inte att det kommer att bli en utmaning internt inom socialdemokratin, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och socialdemokrat.