Vuxenpsyk ska utvecklas

Den vuxenpsykiatriska vården i länet ska utvecklas. Det framgår av ett beslut som landstingsstyrelsen fattat.
Enligt beslutet ska primärvården ha ett fortsatt förstahandsansvar för psykisk ohälsa. Dessutom ska patienterna få ett större inflytande över sin egen vård. För att underlätta detta så kommer primärvården bland annat tillföras mer medicinsk kompetens. I slutet av april fattar landstingsfullmäktige ett beslut i frågan om den vuxenpsykiatriska verksamheten.