Vårdhunden på väg att bli vetenskaplig

10 min

Det är allt vanligare att hundar används inom vård- och omsorgsverksamheter, framförallt inom äldreomsorgen. Nu ska Sveriges enda certifierade vårdhund för barn genomgå en vetenskaplig granskning.

Det finns ett otillräckligt vetenskapligt underlag för att uttala sig om effekter av vårdhund, enligt Socialstyrelsen. För enskilda kan det emellertid ha betydelse och göra skillnad att träffa en vårdhund. Socialsyrelsens översikt indikerar att det kan finnas positiva effekter med vårdhund avseende psykisk ohälsa, positiva känslor och ensamhet, även om resultaten på gruppnivå inte når tillräcklig statistisk styrka. Det behövs fler välgjorda studier för att belägga effekterna.

Ann Edner är överläkare på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och hon använder sin hund Livia för vård av sjuka barn. I ett forskningsprojket som inleds till våren ska Ann Edner vetenskapligt utvärdera effektera av att sjuka barn får träffa vårdhunden Livia. 

-Det finns idag ingen riktigt bra vetenskaplig studie av sjuka barn och effekten av hund i den här komplementära behandlingen, säger Ann Edner. En studie på några få hundar visade att när man klappar en hund så frisätter både människa och hund oxytocin som är ett lugnande hormon. Mycket mer än så vet vi inte av vad som sker medicinskt i kroppen.