Klinte/Sudret klarar inte budget

För att klara en budget i balans skulle tio lärare behöva sägas upp inom Klinte och Sudrets barn- och utbildningsdistrikt. Det framgår av den första delårsrapporten som läggs fram vid barn- och utbildningsnämnden i nästa vecka. Däremot anses inte en sådan besparing realististisk.
Trots att eleverna i skolorna på landet minskar, så innebär det inte automatiskt att det går att minska antalet lärare. Samtidigt ökar antalet barn med särkilda behov i skolan. Det innebär i sin tur att södra utbildningsdistriktet inte ser ut att kunna nå upp till de ekonomiska målen.