Kommentointisäännöt

Sveriges Radio tarjoaa useita keskustelualustoja journalismiimme liittyen. Pidämme kynnyksen mahdollisimman matalalla ja ilmapiirin avoimena, jotta mahdollisimman moni voi keskustella kanssamme. Siksi meillä on kommentointisäännöt, joita kaikkien tulee noudattaa.

1. Emme salli vihapuhetta kommenteissa. Poistamme kommentit, jotka sisältävät:

 • vihaa etnisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä, HBTQ-yhteisöä, tai jollain tavoin toimintarajoitteisia ihmisiä kohtaan
 • rasismia tai muukalaisvihaa
 • halventavaa nimittelyä
 • uhkailua
 • henkilökohtaisuuksia

2. Voimme poistaa kommentit, jotka eivät liity aiheeseen

Kommenttien tulee liittyä aiheeseen ja postauksen sisältöön tai vastata toimituksen esittämiin kysymyksiin.

3. Emme hyväksy nimien julkaisua, jos se rikkoo omia julkaisusääntöjämme

Jos vastaava julkaisija on päättänyt, että epäillyn, syytetyn tai tuomitun henkilön henkilöllisyyttä ei julkaista, sitä ei saa julkaista myöskään kommenteissa.

4. Emme hyväksy perusteettomia väitteitä, spekulointia tai harhaanjohtamista

Poistamme kommentit, jotka sisältävät valheita, huhuja, spekulointia tai kuvien- tai videoiden manipulointia, jollei keskustelunaiheena ole juuri manipulointi, ja että siitä käy selvästi ilmi, että kyseessä on manipuloitu sisältö.

5. Käytä lähteitä

Jotta keskustelu olisi mahdollisimman rakentavaa ja antoisaa, haluamme, että mahdolliset väitteet perustuvat faktoihin ja lähteisiin. Jos esität väittämiä, mutta et voi osoittaa niitä todeksi, kommenttisi saatetaan poistaa. Emme myöskään hyväksy pelkkien linkkien julkaisemista ilman asiayhteyttä.

6. Kampanjointi ja spämmi ovat kiellettyjä

Saat luonnollisesti ilmaista poliittisia mielipiteitä, mutta kaupallisten tuotteiden, tapahtumien, puoluepolitiikan tai tiettyjen poliittisten kysymysten kampanjoiminen on kiellettyä. Emme hyväksy spämmiä, eli samaa asiaa sisältävien kommenttien massapostausta, oli kyse sitten linkeistä, tekstistä, hymiöistä, kuvista ja/tai videoista.

7. Emme hyväksy epäinhimillistäviä kommentteja

Kommentit, joiden mukaan yksittäiset henkilöt tai ryhmät eivät esimerkiksi ansaitse elää, ovat hyödyttömiä, huijareita tai pahoja ihmisiä, eivät ole sallittuja.

8.    Sveriges Radion tulee noudattaa BBS-lakia (lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor)

Jokainen kommentoija on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hän toimii lain puitteissa. BBS-lain mukaan Ruotsin Radion tulee yhtäjaksoisesti ja jatkuvasti poistaa julkaisuja, jotka sisältävät:

 • Lietsomista
 • Vihaa ihmisryhmiä kohtaan
 • Lapsipornografiaa
 • Laitonta väkivallan kuvaamista
 • Tekijänoikeusrikkomuksia
 • Laitonta uhkailua
 • Laitonta yksityisyyden loukkaamista
 • Julkista kehotusta tai värväämistä terroristiseen toimintaan tai johonkin muuhun erityisen vakavaan rikokseen, tai niihin tähtäävään koulutukseen. (Lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning 3 §).

9. Jos rikot näitä sääntöjä, voimme ottaa kommentointioikeutesi pois.

Jos varoituksesta huolimatta toimit jatkuvasti kommentointisääntöjemme vastaisesti, sinut voidaan jatkossa estää kommentoimasta tilimme julkaisuja eri sosiaalisen median kanavissamme.

10. Älä käytä kommenttikenttää arkaluontoisten tietojen tai vihjeiden levittämiseen.

Lähetä arkaluontoiset tiedot ja vihjeet Radioleaksille osoitteessa: https://sverigesradio.se/radioleaks.


Harkitse, miten ilmaiset itseäsi  –  monet lukevat kommenttisi

Jos joku yrittää pilata keskusteluilmapiiriä kommenttikentässä, toimituksen tehtävänä ja vastuuna on estää se. Pyri olemaan selkeä ja pidä mielessä, että viestisi voidaan tulkita monella eri tavalla.

Ole mahdollisimman konkreettinen kritiikissäsi

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja kritiikkiä Sveriges Radion journalismista. Käytäthän esimerkkejä palautetta antaessasi, jotta keskustelu olisi mahdollisimman rakentavaa, ja jotta pystyisimme parantamaan toimintatapojamme.

Jos huomaat jonkun, joka rikkoo näitä sääntöjä, käytä alustan ilmoitustoimintoa (anmälningsfunktion) tai yksityisviesti-toimintoa. Siten autat meitä tekemään kommenttikentästä hyvän paikan rakentavalle keskustelulle.


Yleisten mielipideasioiden ja kysymysten kanssa kehotamme teitä kääntymään kuuntelijapalvelun eli Lyssnarservicen puoleen: lyssnarservice@sverigesradio.se (08-784 84 84), Sveriges Radion twitter- tai facebook-sivuille sekä Kundossa sijaitsevalle tukifoorumille.

Kyseistä kommentointitoimintaa ylläpitää Sveriges Radio AB, 105 10 Stockholm, organisaationumero 556419-3232.