مقررات نوشتن نظریات

رادیوی سویدن زمینه‌های بحث و ابرازنظر پیرامون کار خبرنگاری ما را در شبکه‌های مختلف ایجاد کرده‌ است. برای اینکه مخاطبین بیشتری بتوانند با ما صحبت و بحث کنند، نیاز است که فضای محیط‌های در دسترس گذاشته شده خوشایند باشد و امکان بحث‌ پیرامون موضوع ارائه‌شده در خبر یا گزارش وجود داشتە باشد. به همین خاطر ما مقرراتی داریم که لازم است رعایت شود.

 ۱. ما به اظهارنظرهای تهدیدآمیز اجازه پخش نمی‌دهیم.

ما نظریات حاوی نکات زیر را حذف می‌کنیم:

- تهدید اقلیت‌های قومی یا دینی، دگرباشان جنسی و افراد توانخواه

- اشکال مختلف نژادپرستی و بیگانه‌ستیزی

- لقب‌های تحقیرآمیز

- نفرت پراکنی

- تعرض بە حریم خصوصی افراد

۲. ما اظهارنظرهایی را که با موضوع خبری مطرح شدە ربطی نداشتە باشد حذف می‌کنیم.

ابرازنظرها باید تنها پیرامون خبر و یا پرسشی باشد که از سوی رادیوی سویدن مطرح می‌شود.

۳. ما بە نشر نام‌هایی که برخلاف تصمیم انتشاراتی ماست، اجازه نمی‌دهیم.

اگر مسئول انتشارات ما تصمیم مبگیرد که نام فرد مظنون، متهم و یا محکوم شده ذکر نشود، این تصمیم در اظهارنظرهای مخاطبین ما نیز باید در نظر گرفته‌ شود.

۴. ما به شایعه‌پراکنی و نشر اطلاعات نادرست اجازه نمی‌دهیم.

نظریاتی که حاوی دروغ، شایعه پردازی و گمانه‌زنی باشند حذف خواهد شد. در عین حال، پخش ویدیو و عکس‌های جعلی و دست‌کاری شده که با محتوای خبر منتشرشده در تضاد است، مجاز نیست.

۵. منبع گفته‌هایتان را ذکر کنید.

برای اینکه بحث‌ها تا حد امکان سازنده و موثر شود، باید اظهاراتتان مستدل باشد و منبع آن نیز گنجانیده شود. اگر موضوعی را بیان می‌کنید ولی منبع آن را ذکر نمی‌کنید، اظهارنظرتان حذف خواهد شد. لینک یا پیوند در بخش اظهارنظر را که هیچ ربطی به موضوع خبری ندارد پاک می‌کنیم.

۶. بە تبلیغ و یا گذاشتن هرزنامه اجازە دادە نمی‌شود.

بدیهی است که شما می‌توانید افکار سیاسی خود را بیان کنید، ولی اجازه ندارید که تبلیغات تجاری و یا رویدادی دیگر و یا یک موضوع سیاسی و حزبی را منتشر کنید.

ما اجازه انتشار اسپم را نمی‌دهیم. به این معنی که تکرار اظهارنظرها با محتوای مشابه به اشکال لینک، متن، عکس، ویدیو و یا شکلک حذف می‌شود.

۷. ما به اظهارنظرهای غیرانسانی اجازه انتشار نمی‌دهیم.

اینکە بنویسید فردی و یا گروهی ـ در گزارش خبری ما و یا در اظهارنظر شما ـ به‌طور نمونه: ارزش زندە ماندن ندارد، سبک، کثیف و یا بدبخت است، مجاز نیست.

۸. رادیوی سویدن باید قانون مسئولیت در شبکه‌های الکترونیکی BBS را رعایت کند.

بر تمام اظهارنظرها بە موجب قانون مسئولیت در شبکه‌های الکترونیکی نظارت می‌شود. افرادی که در شبکه‌های الکترونیکی اقدامی انجام می‌دهند کە با قوانین موجود در تناقض است، خود مسئول عواقب آن هستند.

قانون مسئولیت در شبکه‌های الکترونیکی به رادیوی سویدن این وظیفه را می‌دهد که به‌ طور مداوم محتویات حاوی مشخصات زیر را حذف کند:

- تحریک

- نفرت پراکنی در برابر گروه‌های مردمی

- پورنوگرافی کودکان

- شرح خشونت غیرقانونی

- نقض حق تالیف

- تعرض غیرقانونی به حریم خصوصی افراد و

- دعوت و تشویق عمومی بە آموزش و استخدام به قصد انجام جرائم تروریستی و دیگر جرائم جدی شامل مجازات پاراگراف سوم قانون (۲۰۱۰:۲۹۹) می‌شود.

۹. اگر این مرزها را تخطی کنید حذف خواهی شد.

اگر باوجود هشدار مداوم به تخطی از یکی از مقررات نامبرده ادامه ‌دهید، دسترسی شما برای انتشار ابرازنظر در شبکه‌های اجتماعی حذف خواهد شد.

۱۰. اطلاعات و خبرهای حساس را تنه ااز طریق رادیولیکس برای ما بفرستید.

به یاد داشته باشید که اطلاعات و خبرهای حساس خود را در بخش اظهارنظر ننویسید.


به یاد داشته باشید آنچه را که بیان می‌کنید، شمار زیادی از افراد خواهند خواند.

اگر کسی بە آزار دیگران می‌پردازد و یا فضای ناخوشایندی را ایجاد می‌کند این وظیفه رادیوی سویدن است که مانع آن شود. تلاش کنید که واضح بنویسید و به یاد داشته باشید که نوشته شما با تفسیرهای متفاوت خوانده خواهد شد.

انتقادات خود را، تا آنجا که ممکن است، بە شکلی مشخص و شفاف طرح کنید.

ما با کمال میل نظریات و انتقادهای شما پیرامون کار خبررسانی رادیوی سویدن را در نظر خواهیم گرفت. این انتقادها اما باید با مثال‌ مشخص شوند تا بحث‌ها سازنده باشند و ما بتوانیم سطح کار خود را بالا ببریم.

اگر متوجه ‌شدید که فردی مقررات ما را نقض می‌کند، از امکان گزارش دهی و شکایت استفادە کنید، یا اینکە پیام خصوصی در شبکه موردنظر بگذارید. به این ترتیب شما در راستای بهترشدن بحث‌های سازنده در بخش اظهارنظر ما را یاری می‌رسانید.