Upprop mot ohälsa

Allt fler människor i arbetslivet drabbas av ohälsa. Och här i länet har vi de de högsta sjuktalen i hela Sverige. Här är närmare 17 000 sjukpensionärer, och nästan lika många är sjukskrivna och de flesta av dom är kvinnor.
Nu tar fackförbundet Kommunal och socialdemokraterna i Västerbotten gemensamt upp kampen mot den ökande ohälsan i arbetslivet. Med hjälp av bättre utbildning av skyddsombud och arbetsledare, förbättad företagshälsovård och större inflytande på arbetsplatserna ska ohälsotalen minska. Socialdemokratiska riksdagsledamoten KG Abrahamsson, från Västerbotten, ser ett tydligt samband mellan neddragningarna i den offentliga sektorn och den ohälsa som nu brer ut sig.