Fler brunnar gifttestas i Kallinge

1:25 min

Ytterligare sju brunnar i Kallingeområdet kommer att testas för gifterna PFAS.

Det är Ronneby kommun som misstänker att gifterna kan finnas i brunnarna efter att man sent i höstas upptäckt förhöjda halter av PFAS i en bäck som flyter nära flygplatsen.

Tittar man på en satelitbild över området kan man se att bäcken som försvinner in under start och landningsbanan rinner bara några 100 meter från den övningsplats där F17 under flera år använde det brandskum som innehöll gifterna PFAS.

Inte informerat
Efter som allt pekar på att det är F17 som är skyldig till föroreningarna har Ronneby kommun inte själv skickat iväg några prover utan istället har man pekat ut brunnarna år Försvarsmakten.

Men trots att kommunen misstänker att giftet kan finnas i vattnet har man heller inte informerat ägarna till de sju brunnarna.

– Det skulle vi kunna göra, men vi har förutsatt att försvaret tar en kontakt relativt snart, säger miljö och hälsoskyddsinspektören Magnus Olofsson

Fler prover
Nu är det alltså upp till försvaret att ta prover på brunnarna för att se om man hittar något gift. Nu handlar det som sagt om sju brunnar men Magnus Olofsson utesluter inte att det kan bli ännu fler framöver.

– Skulle det visa sig att det finns gift i de här brunnarna så kanske man får gå nedströms Hasselstadsbäcken för nya prover, avslutar Magnus Olofsson.