Uppsala rymdforskningscentrum

Uppsala blir centrum för ett europeiskt nätverk som ska främja återväxten av välutbildade rymdforskare. EU har anslagit motsvarande cirka 11 miljoner kronor till projektet, som ska samordnas via Institutet för Rymdfysik i Uppsala.