Linköping

Cancerstudie från Gusum sprids i världen

1:27 min

Den vetenskapliga tidsskriften Environment International publicerar nu den forskning som Linköpings universitet tidigare presenterat och som visar att boende i Gusum som regelbundet ätit lokalt fångad fisk och lokala grödor löper större risk än andra att drabbas av vissa cancerformer.

I början av 1970-talet drabbades det östgötska brukssamhället Gusum av en stor miljöskandal. En av industrierna släppte ut stora mängder PCB i vattnet som rinner genom Gusum, ett miljögift som i dag är förbjudet.

Mer än 40 år senare spårade forskarna bland annat PCB i blodet hos människor som levt i det förorenade området och kunde se att giftutsläppet gett invånarna cancer.

Forskarnas kunskap är till nytta för boende i andra liknande områden med miljögifter.

– Det är viktigt att tänka på vad det är för jord man odlar i och att man inte återanvänder komposterad jord och att man plockar bär och svamp längre bort från området säger Ingela Helmfrid som är biolog vid Arbets-och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Linköping och en av forskarna.

Nu gör Arbets- och miljömedicin i Linköping en liknande studie i Småland i Glasriket.