Vårdguiden: Mammografi inte helt pålitlig metod

1:34 min

Mammografi är viktigt, men metoden är inte helt tillförlitlig. Det finns också en risk för överdiagnostik, att man upptäcker knölar i brösten som visar cancer men som inte är farliga. Denna information står nu i 1177 Vårdguiden.

Anders Wennerberg är verksamhetschef på Röntgenkliniken, Karolinska universitetssjukhuset säger så här om att Vårdguiden nu lagt in denna information.

– Jag tycker det är bra att man alltid ger en komplett bild av vad vi gör i sjukvården. Det ger alltid en större trygghet för patienterna och kvinnan att man får en komplett bild.

Avsnittet om mammografi 1177 Vårdguiden är långt. Nu finns också en del om svagheter. Den är "inte alltid en pålitlig metod", skriver guiden som också slår fast att "det finns också cancer som växer så långsamt att den aldrig kommer att ge några besvär".

Ändå behandlas dessa kvinnor, fast det sannolikt inte behövts. Det är nämligen ovanligt att man med mammografi inte hittar dödlig bröstcancer.

Anders Wennerberg håller med om Vårdguidens sakupplysningar om mammografi, men det räcker inte med det som rekommendation.

– Det som också är viktigt att komma ihåg är att även om man gör en hälsokontroll, så är det ingen 100-procentig undersökning. Det är därför man uppmanar alla kvinnor att känna igenom sina bröst mellan hälsokontrollerna också, säger Anders Wennerberg.

Mammografi är en mycket viktig och bra undersökning. Att Vårdguiden skriver om vissa reservationer ändrar inget i sak, betonar han.

– Nej, ingenting. För mammografin och hälsokontrollerna, har både beprövad erfarenhet och forskning visat att man räddar oerhört många liv.

Att det sker viss överdiagnostik är inte på något sätt allvarligt, anser han.

– Jag skulle säga att det inte är något problem alls, egentligen.