Färre körkort återkallades 2014

Förra året återkallade Transportstyrelsen nästan 1 200 körkort i Värmland. Det är en minskning med 13 procent jämfört med föregående år, som var ett rekordår.

2013 blev ett rekordår vad gäller antalet återkallade körkort, med totalt 1 360 beslutade återkallelser i Värmlands län, men det stora antalet berodde mycket på en extra kraftinsats för att arbeta bort gamla oavslutade ärenden. Det är därför inte oväntat att antalet återkallelser nu sjunker till en lägre nivå. Totalt återkallades 1 169 körtkort 2014.

– Resultatet för 2014 pekar på en stabil nivå som speglar min uppfattning om var vi bör ligga i vårt arbete med att återkalla körkort, även om en viss variation mellan åren är naturlig, säger Transportstyrelsens körkortsdirektör Katarina Fröberg.

Flest körkort återkallades förra året på grund av grova överträdelser vilket bland annat kan vara att man kört för fort, kört mot rött ljus eller använt mobiltelefon på ett trafikfarligt sätt.

612 personer blev av med sitt körkort på grund av en "väsentlig överträdelse" förra året.