Lungsjukdom drabbar kvinnor

Kvinnor har blivit de vanligaste offren för den traditionellt manliga lungsjukdomen kol. De allra flesta som drabbas är rökare och läkaren Bengt-Erik Skogh på SU tror att den här karaktären av kvinnosjukdom kommer att öka de närmaste 10-20 åren.
Kol är ett samlingsnamn för ett tillstånd där permanenta skador på luftvägarna försämrar andningsförmågan. Över 400 000 svenskar tros ha sjukdomen.