Förslag om kortare arbetstid

Den parlamentariska arbetstidsutredningen har kommit fram till ett förslag om kortare arbetstid. Enligt förslaget ska löntagarna garanteras arbetstidsförkortning motsvarande fem betalda lediga dagar per år. Det handlar allstå inte om en extra semestervecka. Förändringen sker succesivt från 2004 och ska vara helt genomförd 2007.