Sälar trivs i vindkraftsparker

1:50 min

Marina däggdjur som sälar och delfiner kan gynnas av den kraftiga tillväxten inom havsbaserad vindkraft, visar en ny studie i tidskriften Current Biology. Kraftverken bildar nämligen artificiella rev där det finns mat åt däggdjuren.

När forskare från från det skotska universitetet St Andrews följde GPS-märkta holländska och brittiska sälar, visade det sig att några av sälarna hade för vana att bege sig till kraftverksparken Sheringham Shoal.

Det är kraftverkens fundament som är grunden till sälarnas intresse.  Där kan artificiella rev för marint liv bildas. Dessutom kan de ge skydd.

– Fiskebåtar kan inte riktigt åka in mellan vindturbinerna, så det blir ganska snabbt ett område där fiskar kan föröka sig. Det finns en del bevis för det, säger professor Judith Wolf, föreståndare för brittiska National Oceanography Center i Liverpool.

Alger, musslor och koraller börjar växa på fundamenten. Det gynnar fiskar, som i sin tur blir föda för de marina däggdjuren, enligt studien i Current Biology.

Samtidigt har de havsbaserade vindkraftsparkerna en rad andra effekter på ekosystemen, vilket gör att Judith Wolf aktar sig för att värdera deras totala effekt.

– Det kan ske förändringar, vi kan inte alltid säga om det är "bra" eller "dåligt".

Referens: Russel et al, Marine mammals trace anthropogenic structures at sea, Current Biology, Vol 24, issue 14. http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.06.033