Första majdemonstration i Jönköping

Bilder från demonstrationen i Jönköping