Debatt: Hur ska kvinnolönerna öka?

11 min

Flera fackförbund driver att att kvinnolönerna måste öka mer än den procentsats som sätts i det så kallade Industriavtalet, som är ett riktmärke för den svenska lönebildningen ända sedan 90-talet. Resonemanget är att löneökningarna inte får vara större än vad den konkurrensutsatta industrisektorn klarar av att bära. Fackförbunden är inte överens i frågan och idag samlas LO, TCO och SACO för att diskutera just jämställda löner. Debatt mellan Veronika Karlsson, ordförande i Vision, och Cecilia Fahlberg, ordförande Unionen.