Ny chans för gömd kurdfamilj

Advokaten Michael Olofsson som företräder den kurdiska familj som gömmer sig i länet förbereder för en ny ansökan om uppehållstillstånd.

Enligt Michael Olofsson har det framkommit nya omständigheter som stärker skälen för mannen, kvinnan och deras lilla barn att stanna i Sverige.

Mannen och kvinnan, som gift sig mot kvinnans familjs vilja, hotas till döden av kvinnans manliga släktingar i Syrien.

Olsson vill ge utlänningsnämnden en chans att riva upp det tidigare avvisningsbeslutet, som han anser är felaktigt.

Annars är han beredd att driva frågan vidare till högre instans.