Riksväg 45 som Europaväg skyndas på

Efter infrastrukturminister Ulrika Messings besked, för knappt två månader sedan, att riksväg 45 bör klassas som Europaväg har processen gått snabbt.

Redan nu finns ett förslag från Vägverket ute på remiss, allt för att regeringen ska hinna bereda och ta beslut i frågan före halvårsskiftet.

Då hinner också FN-organet UNECE, som har hand om europavägsystemet, i sin tur ta upp frågan under hösten.